Συνδρομητικό Μοντέλο Διάθεσης (ASK)

Η TopSoft με την υπηρεσία ASK – (Application and Services Kit), διαθέτει το λογισμικό της με συνδρομή.
Με την υπηρεσία αυτή ο συνδρομητής καταβάλει μόνο το τίμημα χρήσης για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιεί το λογισμικό.

Με την συνδρομή ASK

  1. η άδεια χρήσης ισχύει για το χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί, με δυνατότητα να ανανεώσετε την συνδρομή σας
  2. το λογισμικό εγκαθίσταται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της επιχείρησης και τα δεδομένα βρίσκονται στο δικό σας σύστημα και όχι σε απομακρυσμένους cloud servers
  3. οι αναβαθμισμένες εκδόσεις περιλαμβάνονται στην συνδρομή.

Πλεονεκτήματα

  1. το κόστος της συνδρομής είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό του συμβατικού μοντέλου διάθεσης (αγοράς εφαρμογής και συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης)
  2. χρεώνεστε μόνο για την περίοδο χρήσης
  3. γνωρίζετε ακριβώς το ετήσιο κόστος
  4. δεν δεσμεύεστε με το λογισμικό
  5. δεν χρειάζεται μεγάλη αρχική επένδυση για αγορά λογισμικού.
Scroll to Top